Index

Jens Andreas Jensen

Født 12 1 1921 i Marstal handelsplads landsogn i Ærø herred, Svendborg amt
Ægtefælle Esther Fich
Gift 1944-11-12 i Ærøskøbing sogn i Ærø herred, Svendborg amt
Børn Vibeke Fich Jensen
Ole Fich Jensen
Biografi
Snedkermester, fabrikant Jens Jensen Tved ved Svendborg, drev i mange år en mindre træindustri i Tved og eksperimenterede en overgang tillige med en produktion af glasfibervarer. Hans store politiske engagement er imidlertid med årene blevet en heldagsbeskæftigelse, og han har i årenes løb gjort en stor indsats først som socialdemokratisk formand i Tved sogneråd, siden som formand for teknisk udvalg og nu for socialudvalget i Svendborg storkommune.

Aner:
Jens Andreas Jensen
* 12 1 1921
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-


-
-
--
-
-


-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

For yderligere oplysninger venligst kontakt William Fich

Anetavle http://home14.inet.tele.dk/anetavle/