Index

Jacob Ditlev Fich

Født 1736-06-11 i Åsum sogn i Åsum herred, Odense amt
Far Joachim Hartvig Fich
Mor Ide Sofie Jacobsdatter Bang
Ægtefælle Anna Cathrine Hahn
Gift 1755-06-12 i Lunde kirke
Børn Anna Marie Fich
Hartvig Christian Fich
Johan Carl Fich
Andreas Ernst Fich
Elisabeth Fich
Casper Fredirk Fich
Elsa Margrethe Fich
Elsa Margrethe Fich
Bolette Sofie Fich
Carl Fredrik Fich
Hans Christian Fich
Alexader Fich
Martin Zirach Fich
Sofie Amalie Fich
Biografi
Jacob Ditlev Fich

Damaskvævemester.

Jacob Ditlev Fich kom 14 år gammel i lære hos damaskvævemester Andreas Hahn i Lunde på Nordfyn; samme var født i Penzlin i Mecklenburg, og gift med Else Margrethe Zirach, en datter af væver Martin Zirach i Odense, som var født i Pommern. Jacob Ditlev Fich blev en meget dygtig drejls- og damaskvævermester, ifølge en gammel mundtlig overlevering skal han have vævet en sjælden smuk dug, som har været i dronningens eje.

Den 12. juni 1755 blev han i Lunde kirke viet til sin læremesters datter Anna Cathrine Hahn, der var en forstandig og gudfrygtig kvinde, hun havde lært til jordemoder, var meget søgt og indtjente især mange fødevarer til huset. Børneflokken blev stadig forøget, så der skulle meget til de mange munde, men med megen flid og sparsommelighed fik de opdraget deres børn til gode, flittige mennesker, der hver fik sin stilling i samfundet.

Forældrene tog sig i særlig grad af børnenes åndelige udvikling, og faderen læste meget for dem i biblen, særlig om Moses. Desuden lærte han dem et utal af salmer og åndelige sange; hans stemme var klar og smuk, og sangen lød ofte til arbejdets glæde ved væven og i mørkningsstunden. Efterhånden som børnene voksede til, blev familiens kår bedre, hjemmet blev et kært samlingssted for deres mange børn og børnebørn, der omfattede bedsteforældrene med stor kærlighed.

Det gamle hjem i Aasum har haft stor betydning og gemt mange, gode minder for den senere slægt.

Lucie Fich, født Hertz, gift med Hans Jacob Fich, præst i Bogense, skriver i sine erindringer: "Min mand foreslog ofte sine brødre at købe det kære, gamle hus i Aasum til fælles ejendom, oppynte det lidt og indrette det således, at de om sommeren kunne tage derud og nyde landlivets glæder", men denne ide blev aldrig til virkelighed.


Aner:
Jacob Ditlev Fich
* 1736-06-11
-
Joachim Hartvig Fich
* 1670
† 1755-01-15


Ide Sofie Jacobsdatter Bang
* 1699-08-06
† 1754-08-22
Ditlev Fich
-
-


-
-
--
-
-


-
-
-
Ebbe Fich
* 1706-09-18, † 1742-12-21
Cludia Sophia Hansteen
* 1708-07-24, † 1784-12-23

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
Søskende:
Anna Marie Fich
Abel Margrethe Fich

For yderligere oplysninger venligst kontakt William Fich

Anetavle http://home14.inet.tele.dk/anetavle/