Index

Andreas Ernst Fich

Født 1759-09-14 i Åsum sogn i Åsum herred, Odense amt
Far Jacob Ditlev Fich
Mor Anna Cathrine Hahn
Ægtefælle Engel Nicoline Gomard
Gift 1794
Børn Niels Ernst Fich
Død 1819-01-03 i Odense
Biografi
gift 1792-10-24???

Andreas Ernst Fich

Andreas Ernst Fichs slægtskab med maleren Wegener blev vel den egentlige årsag til hans uddannelse som maler. Den 13. januar 1790 (Rådhusprotokol): "Andreas Ernst Fich, som har lært og for længst indskrevet i maler lavet som svend og siden efter behørigt mesterstykke efter lavsartiklen optagen som mester i maler kunsten med de andre mester malere udi maler lauget her i Odense, indfandt sig dernæst med begæring at måtte kende sit borgerskab, da han agtede at nedsætte sig i Odense".

I gamle tegninger fra Odense malerlaug findes hans svendetegninger, han ahr malet mange smukke billeder, flere portrætter, blandt andet sin broder Johan Carl Fich (se dette under 01-04-01-03-0), billedet er endnu i slægtens eje hos købmand Hans Hansen, Slagelse; ligeledes har han malet et portræt af biskop tetens, hvorom han selv siger: "Dette er min pensels ufuldkomne arbejde". (Se kunstner leks. Side 246).

Gift 1794 med Engel Nicoline Gomard, datter af portner ved gråbrødre kloster i Odense. Samme var født den 1. maj 1746 i departementet Marne i Frankrig og døde den 23. marts 1821 i Odense. Navnet Gomard har han antaget i Danmark, hans egentlige navn var de Vaubenier, han var gift med Anna Engel Jacobi, de havde begge haft stilling hos gehejmeråd Rosenkrantz på Fyn. Gomard stod fadder til digteren H.C. Andersen. I 1. kapitel af sin berømte biografi: "Mit livs æventyr" betegner han Gomard som en fattig, fransk emigrant. Ifølge Odense Herreds gejstlige skifteprotokol (bind 4 side 189) indsætter degnen ved hospitalet "Niels Højer" portner Nicolaj Gomard og hans 2 døtre: Engel Elisabeth, senere gift med distriktslæge i Bogense Peter Christoffer Boock, og Engel Nicoline, gift med maler Ernst Fich i Odense som sine arvinger til tak for deres omsorg og opvartning.


Aner:
Andreas Ernst Fich
* 1759-09-14
† 1819-01-03
Jacob Ditlev Fich
* 1736-06-11
-


Anna Cathrine Hahn
* 1732
† 1814-05-09
Joachim Hartvig Fich
* 1670
† 1755-01-15


Ide Sofie Jacobsdatter Bang
* 1699-08-06
† 1754-08-22-
-
-


-
-
-
Ditlev Fich
- , -
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
Søskende:
Anna Marie Fich
Hartvig Christian Fich
Johan Carl Fich
Elisabeth Fich
Casper Fredirk Fich
Elsa Margrethe Fich
Elsa Margrethe Fich
Bolette Sofie Fich
Carl Fredrik Fich
Hans Christian Fich
Alexader Fich
Martin Zirach Fich
Sofie Amalie Fich

For yderligere oplysninger venligst kontakt William Fich

Anetavle http://home14.inet.tele.dk/anetavle/