Index

Martin Zirach Fich

Født 1772-06-02 i Åsum sogn i Åsum herred, Odense amt
Erhverv Skibsmægler
Far Jacob Ditlev Fich
Mor Anna Cathrine Hahn
Ægtefælle Anne Dorthea Elisabeth Marie Biil
Gift 1798-01-07 i Vejstrup
Død 1828-04-02
Biografi
Martin Zirach Fich

Som det fremgår af den i Landsarkivet i Odense opbevarede Malerlaugsbog havde Martin Zirach Fich bestemt sig til at blive maler. Om hans udnævnelse til malersvend findes følgende, for den tid højtidelige laugsmeddelelse:

"1792 den 13 april var maler lauget forsamlet i oldermandens huus, hvor der blev forre vist forrestaaende svendetegning no. 37 forferdiget (af) Martin Zirach Fich der rigtig haveren staaet sin lære efter den mellem hans læremester (og) Hr. J.D. Fich oprettede contragt og da intet hinderlig imod den forferdige tegning var at erindre eij heller fra forbenævnte hans læremester, er forrestaaende svendetegning for gyldig erkient af tilstædeværende amts mæstere, saa er melte Martin Zirach Fich har efter maa og skal passere for en lovlig maler svend her og andenstæder hvor han i fremtiden agter sin fortæring at søge, saalænge han sig sømmelig opførrer og især i alle dele at have sig de aller naadigste kongelige anordninger og maler laugedes naadigste laugs artikler og derom ergangne forordninger underdanigst efterrettelig.

Odense ut Supra.

C. F. Wegener A.E. Fich N. Aarestrup Dahlin


Jeg Martin Zirazh Fich lover og herved tilforpligter mig altider at opføre mig saaledes som det egner og anstaar en skikkelig og ærekære mahler svend, i alle tilfælde og alletider at opføre mig overensstemmende med de mahler lauget kongelig allernaadigst forundte lauges artikler der nu er, eller herefter maatte bleve det forundt samt alletider, at arbeide en amts mester enten her eller andre stæder og aldrig at befatte mig med noget fudskeri eller noget, der i nogen maade er lauget til fornærmelse, eller i modsatte tilfælde at straffes efter de kongelige allernaadigste laugs artikler. Alt dette lover ieg at holde og godvillig at underskrive.

Odense ut Supra. Martin Zirach Fich"

Martin Zirach Fich har imidlertid senere opgivet malerprofessionen og nedsat sig i Rudkøbing som skibsmægler.


Aner:
Martin Zirach Fich
* 1772-06-02
† 1828-04-02
Jacob Ditlev Fich
* 1736-06-11
-


Anna Cathrine Hahn
* 1732
† 1814-05-09
Joachim Hartvig Fich
* 1670
† 1755-01-15


Ide Sofie Jacobsdatter Bang
* 1699-08-06
† 1754-08-22-
-
-


-
-
-
Ditlev Fich
- , -
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
Søskende:
Anna Marie Fich
Hartvig Christian Fich
Johan Carl Fich
Andreas Ernst Fich
Elisabeth Fich
Casper Fredirk Fich
Elsa Margrethe Fich
Elsa Margrethe Fich
Bolette Sofie Fich
Carl Fredrik Fich
Hans Christian Fich
Alexader Fich
Sofie Amalie Fich

For yderligere oplysninger venligst kontakt William Fich

Anetavle http://home14.inet.tele.dk/anetavle/