Index

Christian Vilhelm Fich

Født 1793-01-01 i Åsum sogn i Åsum herred, Odense amt
Erhverv Prokurator ved underretterne i Fyns Stift
Far Johan Carl Fich
Mor Johanne Cathrine Boje
Død 1847-03-22 i Odense
Biografi
Døde 22. marts 1847 ved drukneulykke I Odense kanal. Ved økonomisk støtte af sin broder, Hans Jacob, der den gang var lærer ved Landakademiet, tog han juridisk eksamen 1817, var derefter fuldmægtig hos byfogden i Odense, flere gang konstitueret i dennes embede og som dommer og skriver i Kerteminde. 13. februar 1820 prøveprokurator i Odense amt, 14. juni 1822 prokurator ved underretterne i Fyens stift, han bosatte sig i Odense, hvor han drev en omfattende forretning; anset for sin retsindighed fik han der mange klienter. Ugift. (H. Hjort-Nielsen: Danske prokuratorer 1660-1869).

H C Andersens rejsepas

Aner:
Christian Vilhelm Fich
* 1793-01-01
† 1847-03-22
Johan Carl Fich
* 1758-03-07
† 1840-01-16


Johanne Cathrine Boje
* 1749-06-29
† 1825-12-23
Jacob Ditlev Fich
* 1736-06-11
-


Anna Cathrine Hahn
* 1732
† 1814-05-09-
-
-


-
-
-
Joachim Hartvig Fich
* 1670, † 1755-01-15
Ide Sofie Jacobsdatter Bang
* 1699-08-06, † 1754-08-22

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
Søskende:
Hans Jacob Fich
Lars Christian Fich
Andreas Frederik Fich
Carl Ditlev Fich

For yderligere oplysninger venligst kontakt William Fich

Anetavle http://home14.inet.tele.dk/anetavle/