Index

Johan Carl Gottfred Fich

Født 1799-08-10 i Skenkelsø
Erhverv Lærer
Far Hans Christian Fich
Mor Elisabeth Christine Techt
Ægtefælle Sofie Margrethe Elise Schmidt
Gift 1826-07-15 i Marslev
Børn Alfred Harald Emil Fich
Thora Alvilda Kamilla Fich
Hulda Mathilde Fich
Thekla Jeanette Augusta Fich
Viggo Hagbart Fich
Carl Christian August Fich
Hjalmar Oskar Thorvald Fich
Død 1864-10-20 i Svendborg
Biografi
Johan Carl Gottfred Fich blev 1821 dimitteret fra Bernstorfminde, var derefter huslærer hos Sp. Friis i Marslev og begynder 1825 sin lærervirksomhed i Simmerbølle på Langeland i rationalismens tid.
Det var den gang almindeligt for sognefolkene at tiltale deres præst med "Far", ligesom præsten også sagde "Du" til dem. I 1838 begyndte lægmandsbevægelsen på Langeland, og Peter Larsen Skræppenborg talte ofte for de vakte på øen. Møderne blev gerne holdt i hjemmene; af Brorsons salmer oplæste lederen en eller to linier ad gangen, som så gentoges syngende af forsamlingen, men megen modstand og overlast blev øvet imod de såkaldte "Hellige". I Simmerbølle sad den 4. oktober 1838 en af de vakte, smed Anders Madsen Hansen, sammen med 7 andre og læste højt for dem af Retzius' postil (svenskeren L. C. Retzius døde 1818), en prædiken, der handlede om vort dåbsløfte og dets gentagelse ved konfirmationen. Et par tjenestekarle blandt tilhørerne holdt på, at der var ingen djævel og intet helvede til, det var menneskets onde tilbøjeligheder og ikke djævelen, der fristede os mennesker. Således havde skolelærer Fich lært dem i skolen. Smeden svarede, at når skolemesteren lærte således, var han en sjælemorder. 4 bønder skrev til lærer Fich, at hvis han lod denne beskyldning sidde på sig, ville de tage deres børn ud af skolen, "fordi vi frygter for at få at høre, at vi lader vore børn undervise af en mand, der ikke vil rense sig for den beskyldning at være vore børns sjælemorder". Fich sagsøgte smeden som tremarksmand (dvs. æreløs person) og fik ham dømt til en mulkt på 20 rigsdalere til amtets fattigkasse. Han kunne bevise sin undervisnings rigtighed med attester fra sognepræsten, provsten og biskoppen. Pastor Vind erklærede, at "han altid havde fundet hans undervisning sand, christlig og overensstemmende med de anordnede religions-lærebøger: Luthers catechismus, lærebogen i den evangelisk-christelige religion, Thonboes bibelske historie og den hellige skrift".
Biskop Faber roser lærer Fich for hans fortrindelige duelighed i at forklare St. Matthæus og St. Jakobs brev (i et vistnok nu forsvundet lille skrift af lærer Fich). I november klagede både pastor Vind og lærer Fich over, at Rasmus Madsen, Peløkkegården, havde beskyldt dem for at være falske lærere, fordi de lærte, at dans ikke var syndig, men endog tilladelig, ligesom det ej er at vanhellige sabbaten, når man i ubetimeligt vejr bjerger sit korn på sabbaten. R. Madsen tilbagekalder dog disse beskyldninger som ugrundede. Vind og Fich erklærer sig begge overbeviste om, at grunden til R. Madsens fornærmelser lå i hans religions anskuelser og ikke i forsætlig ondskab.
Kancelliet forlangte dog, at han skulle give en bøde af 5 rigsdalere. Også børnene i skolengav sig til at holde ret over lærer Fich; 2 fjortenårs piger var uopmærksomme og ville ikke svare i religionsundervisning; i fritiden om middagen holdt de gudelige forsamlinger, og de søgte at efterabs den maner, der brugtes i de opvaktes forsamlinger; de opslog vers af Matthæus evangeliet, der især handler om falske lærere. Fich forbød dette; men om foråret erklærede 4 familier, at de i henhold til skoleanordningens 18 fremtidig selv ville undervise deres børn og forlangte dem udskrevne af skolen. Dette tillod Kancelliet, men på den betingelse, at børnene blev underviste i forældrenes hus; hvis disse selv ville besørge undervisningen, skulle de have skolekommissionen tilladelse dertil. Lærer Fich, der var en stor dygtighed, blev senere ansat som lærer ved borgerskolen i Svendborg samt kirkesanger og degn ved Frue Kirke. Dannebrogsmand. (Uddrag af "Et bidrag til Langelands historie" af Vilh. Lytken, side 491-503).I 1843 bliver J. C. Fich lærer i Skrøbelev, den 28 juni 1845 dekoreret som Dannebrogsmand, 1852 lærer og kordegn i Svendborg (Sml. Erslews Forf. Lex., Carstensen: Hjørlunde sogns historei).


Aner:
Johan Carl Gottfred Fich
* 1799-08-10
† 1864-10-20
Hans Christian Fich
* 1769-07-02
† 1854-12-01


Elisabeth Christine Techt
* 1779
† 1815-12-21
Jacob Ditlev Fich
* 1736-06-11
-


Anna Cathrine Hahn
* 1732
† 1814-05-09-
-
-


-
-
-
Joachim Hartvig Fich
* 1670, † 1755-01-15
Ide Sofie Jacobsdatter Bang
* 1699-08-06, † 1754-08-22

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
Søskende:
Lykke Kirstine Fich
Cathrine Elisabeth Magaritha Fich
Jacob Ditlev Christian Fich
Lykke Kirstine Amalie Fich
Juliane Ottilia Fich
Nikoline Frederikke Marie Fich
Thomas Vilhelm Gerhard Fich
Dianora Luise Fich

For yderligere oplysninger venligst kontakt William Fich

Anetavle http://home14.inet.tele.dk/anetavle/