Index

Andreas Gabriel Fich

Født 1827-09-30 i Odense
Erhverv Præst
Far Andreas Frederik Fich
Mor Anna Marie Frandsen
Ægtefælle Frederikke Brorson
Gift 1858-07-02
Børn Marie Cathrine Fich
Elisabeth Vilhelmine Fich
Johannes Frederik Fich
Andreas Immanuel Fich
Agnes Gabrielle Fich
Otto Theodor Fich
Fritse Christiane Amalie Fich
Sofie Louise Fich
Rudolf Victor Fich
Død 1901-08-25 i Hillerød
Biografi
Andreas Gabriel Fich blev student i Odense 1845; kandidat 28. april 1851 med en fin første karakter; Alumnes på Ehlers Kollegium, lærer ved Københavns Almueskole. Kaldet til Frue Kirke i København 9. september 1857, ord. 7. oktober 1857. Var tillige forstander for Missionsskolen og fra 1863-1869 præst ved Diakonissestiftelsen. Rejste i foråret 1866 i udlandet sammen med Dr. Kalkar på hedningemissionens vegne og i efteråret samme år for at gøre sig bekendt med Diakonissesagen; i samme anledning rejste han atter i 1868. Han redigerede Dansk Miss. Blad fra 1857-1868. Kaldet til sognepræst i Roholte 24. maj 1871. Skrev i 1851 under mærke (A.G.) betænkninger foranlediget ved Spandels lovforslag om borgerligt ægteskab; desuden afhandlinger og prædikener til Kalkars teologiske tidsskrift, samt i bladene "Indre Missions Tidende" , "Sædemanden", "Havnen", "Dansk Månedsskrift" og flere andre. Hans hustru var datter af hørkræmmer og løjtnant i borgervæbningen Johannes Madsenius Brorson og Laurine Cathrine Velschow. (Biografi i Bricka Dansk personalhistoriske leksikon).Aner:
Andreas Gabriel Fich
* 1827-09-30
† 1901-08-25
Andreas Frederik Fich
* 1788-05-12
† 1847


Anna Marie Frandsen
-
-
Johan Carl Fich
* 1758-03-07
† 1840-01-16


Johanne Cathrine Boje
* 1749-06-29
† 1825-12-23-
-
-


-
-
-
Jacob Ditlev Fich
* 1736-06-11, -
Anna Cathrine Hahn
* 1732, † 1814-05-09

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
Søskende:
Carl Johan Fich
Amalie Fich
Hans Jacob Fich
Laura Josefine Fich
Vilhelmine Simonika Fich
Viktor Hugo Viglaf Fich

For yderligere oplysninger venligst kontakt William Fich

Anetavle http://home14.inet.tele.dk/anetavle/