Index

Laura Josefine Fich

Født 1830-09-15 i ODENSE
Far Andreas Frederik Fich
Mor Anna Marie Frandsen
Ægtefælle Ludvig Dæhnfeldt
Børn Christian Dæhnfeldt
Død 1905-01-21
Biografi
Ludvig Dæhnfeldt drev et betydeligt handelsgartneri og frø forretning I Odense. Sønnen, Christian Dæhnfeldt, født 22. maj 1857 (gift med Dagmar Prøvensen, datter af af bankdirektør Prøvensen), indtrådte i faderens virksomhed 1882. Han fik overdraget ledelsen af frøforretningen, der blev landets største. 1891 oprettedes forsøgsgartneriet "Hunderup", og i 1913 omdannedes virksomheden til A/S L. Dæhnfeldt, i hvilket Chr. Dæhnfeldt blev direktør, han forøgede virksomheden med flere afdelinger i udlandet. Stærkt socialt indstillet, som han var, bekostede han 1912-15 en omfattende omlægning af Munkemosens anlæg, efter en af havearkitekt Glæsel udarbejdet plan. Også ved hans initiativ oprettedes en haveby for arbejdere; han var en mand, der tænkte og handlede. Hans hustru skænkede altertavlen til Ansgars kirke; denne er udskåret i egetræ af billedhugger Axel Poulsen. Chr. Dæhnfeldt døde 14. maj 1920, R. af D. I 1927 rejste medarbejdere et mindesmærke på hans grav.
I samme forbindelse skal nævnes Anna Døhnfeldt, født 21. september 1862, datter af Laura Josefine Fich og Ludvig Dæhnfeldt. Stærkt nationalt indstillet har hun ofte slået til lyd for hjælp til vore landsmænd i Sønderjylland, særlig skolerne syd for grænsen har hendes levende interesse.


Aner:
Laura Josefine Fich
* 1830-09-15
† 1905-01-21
Andreas Frederik Fich
* 1788-05-12
† 1847


Anna Marie Frandsen
-
-
Johan Carl Fich
* 1758-03-07
† 1840-01-16


Johanne Cathrine Boje
* 1749-06-29
† 1825-12-23-
-
-


-
-
-
Jacob Ditlev Fich
* 1736-06-11, -
Anna Cathrine Hahn
* 1732, † 1814-05-09

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
Søskende:
Carl Johan Fich
Amalie Fich
Hans Jacob Fich
Andreas Gabriel Fich
Vilhelmine Simonika Fich
Viktor Hugo Viglaf Fich

For yderligere oplysninger venligst kontakt William Fich

Anetavle http://home14.inet.tele.dk/anetavle/