Index

Carl Christian August Fich

Født 1835-07-23 i Simmerbølle
Erhverv Redaktør
Far Johan Carl Gottfred Fich
Mor Sofie Margrethe Elise Schmidt
Ægtefælle Marie Petronelle Fossum
Børn Stonwald Carl Fich
Edith Marie Augusta Fich
Hulda Alvilda Clara Fich
Alfred Berthold Andreas Fich
Sigrid Agnes Ragnhild Fich
Gurli Ingeborg Adele Fich
Død 1908-11-02 i København
Biografi
Carl Christian August Fich var discipel på Fåborg apotek og tog farmaceutisk eksamen, hvorefter han fik plads på Præstø apotek. 1863 blev redaktør af "Sydfynsk Tidende", der senere forandrede navnet til "Svendborg Avis" med undertitlen "Sydfynske Tidende"; siden 1842 ejedes og redigeres bladet af Maximillian Assam. I de mere frisindede kredse i by og på land var der nogen misfornøjelse med det stive højreblad, og som modtræk mod dette organ for den snævre konservatisme kom "Svendborg Avis" til verden. Bladet var kun trespaltet, udkom 4 gange om ugen og kostede 1 rigsdaler kvartalet; dets program var: en åben frisindet national politik. Redartør Fich skrev mange ledende artikler, oversatte selv fra tysk blandt andet romanen: "Et forfejlet liv". Det var i en meget bevæget tid, nemlig under hele krigen 1864, at Aug. Fich redigerede "Sydfynske Tidende", det gærede ved grænsen, bladet bragte hver dag telegrammer under fællesoverskriften: Den dansk-tyske sag. Da bladet den 6. februar 1864 offentliggjorde følgende meddelelse: "Ifølge Overkommandoens befaling er arméen i aftes kl.9:50 marcheret til Flensborg, Dannevirke forladt", ville ingen tro denne meddelelse. Folk samledes i klynger udenfor bladets kontor i Møllergade, de kastede sten mod bladets vinduer og råbte Løgn! m.m. Desværre var meddelelsen sand og blev bekræftet flere gange i løbet af dagen. August Fich redigerede "Sydfynske Tidende" fra 2. februar 1863 til 2. oktober 1865: "Laaland-Falsters Posten", Nakskov 1866-1868; "Rødby Avis" eller "Maribo Amtstidende" 1868-1870. (Se Låland Falsters historiske samfund. årbog XV, 1927 side 17-18) Senere fik A. Fich stilling som journalist ved "Dansk Rigsdagstidende".

Aner:
Carl Christian August Fich
* 1835-07-23
† 1908-11-02
Johan Carl Gottfred Fich
* 1799-08-10
† 1864-10-20


Sofie Margrethe Elise Schmidt
* 1798-05-16
† 1880-09-07
Hans Christian Fich
* 1769-07-02
† 1854-12-01


Elisabeth Christine Techt
* 1779
† 1815-12-21-
-
-


-
-
-
Jacob Ditlev Fich
* 1736-06-11, -
Anna Cathrine Hahn
* 1732, † 1814-05-09

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
Søskende:
Alfred Harald Emil Fich
Thora Alvilda Kamilla Fich
Hulda Mathilde Fich
Thekla Jeanette Augusta Fich
Viggo Hagbart Fich
Hjalmar Oskar Thorvald Fich

For yderligere oplysninger venligst kontakt William Fich

Anetavle http://home14.inet.tele.dk/anetavle/