Index

Viggo Hagbart Theobald Fich

Født 1837-03-31 i Greve
Erhverv Præst
Far Jacob Ditlev Christian Fich
Mor Amalie Lovine Rødder
Ægtefælle Veronika Francoise Nielsen
Gift 1867-01-26
Børn Eva Fich
Christian Fich
Carl Fich
Ægtefælle Helga Hansen
Gift 1892-05-05
Børn Marta Katrine Veronika Fich
Hans Jacob Viggo Fich
Død 1904-08-26 i Mesinge
Biografi
Viggo Hagbart Theobald Fich blev 1849 optaget som discipel i Roskilde Kathedralskole, dimitteret 1856 som student og kom til Universitet, hvor han den 19. januar 1863 underkastede sig den teologiske embedseksamen. Fra 1. februar til 1. oktober 1863 gennemgik han en uddannelseskole for reserveofficerer og blev den 15. oktober derefter udnævnt til Secondlieutenant i infanteriets krigsreserve og indkaldtes den 29. november 1863 til tjeneste ved 21. regiment, deltog i krigen 1864 og blev atter hjemsendt den 15. oktober 1864. Derefter ansat som tredielærer ved Frederiksberg Sogneskole fra 24. juli 1865, indtil han den 25. august 1869 allernådigst blev beskikket til ordineret kateket og førstelærer ved Borgerskolen i Kerteminde. Ordineredes i Sct. Knuds Kirke i Odense den 3. september 1869. Den 20. juni 1873 blev han kaldet til sognepræst for Mesinge menighed, Fyns stift. Han blev 5. maj 1892 beskikket til Provst for Bjerge-Aasum herreder. Både som menneske og som præst var han velvillig. rummelig og fordragelig over for de friere bevægelser på kirkelivets område (se "Fyns Tidende" og "Fyns Stiftstidende" 26. august 1904 samt Kerteminde Avis 30. august 1904. Med megen interesse for kommunalt arbejde var medlem af repræsentantskabet for Kertemindebanen, hvor han virkede meget energisk for at få denne bane forlænget til Dalby. 1. oktober 1876 fik han tildelt erindringsmedaille for deltagelse i krigen 1864. Den 26. januar 1897 udnævnt til ridder af Dannebrog.

Aner:
Viggo Hagbart Theobald Fich
* 1837-03-31
† 1904-08-26
Jacob Ditlev Christian Fich
* 1804-02-24
† 1862-05-22


Amalie Lovine Rødder
* 1811-11-11
-
Hans Christian Fich
* 1769-07-02
† 1854-12-01


Elisabeth Christine Techt
* 1779
† 1815-12-21-
-
-


-
-
-
Jacob Ditlev Fich
* 1736-06-11, -
Anna Cathrine Hahn
* 1732, † 1814-05-09

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
Søskende:
Thera Fich
Thekla Elisabeth Nathalie Fich
Albert Valdemar Balduin Fich
Axel Oscar Palnatoke Fich
Helge Harald Benjamin Fich
Dagmar Valborg Rigmor Fich
Hjalmar Thorvald Odin Fich

For yderligere oplysninger venligst kontakt William Fich

Anetavle http://home14.inet.tele.dk/anetavle/