Index

Hans Fich

Erhverv Ridefoged på Hvidkilde
Ægtefælle Ukendt kvinde
Børn Fredrik Fich
en datter
Karen Hansdatter Fich
Hans Hansen Fich
Peder (Hansen) Fich
Biografi
Ridefoged Hans Fich var fra 1631 til ca 1653 i Falk Gjøe og Karen Billes tjeneste på Hvidkilde. Ingen af Hans Fichs børn er opkaldt efter Falk Gjøe, hvorimod hans børnebørn i mange tilfælde opkaldes efter samme.. Hendrick Fich...Hendrick Petersen Fich.. Hendrick Hendricksen Fich og fler lignende. Det må derfor antages, at Hans Fich ikke har haft nogen tilknytning til slægten Gjøe, før han tiltræder pladsen som ridefoged, men da der ikke findes noget skriftligt, som kan klargøre dette spørgsmål, eftersom hele Hvidkildes arkiv er brændt, må man antage, at Falk Gjøe under sit ophold i kongens lejr, som lå i Mecklenburg, hat knyttet forbindelse med Hans Fich, for senere at antage ham som sin ridefoged. At Hans Fichs søn studerede på Sorø Akademi forklares derved, at Falk Gjøe var hofmester samme sted. Om "Hvidkilde Slægten Fich" og Joakim Hartvig Fich, Aasums samtidige tilknytning til den bryggemannske slægt, er der redegjort i begyndelsen af Aasum-liniens stamtavle.

Aner:
Hans Fich
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-


-
-
--
-
-


-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

For yderligere oplysninger venligst kontakt William Fich

Anetavle http://home14.inet.tele.dk/anetavle/